User Tools

Site Tools


10850-mallophora-atra-la-gi

Mallophora atra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. atra
Danh pháp hai phần
Mallophora atra
Macquart, 1834

Mallophora atra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora atra được Macquart miêu tả năm 1834.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora atra tại Wikispecies
10850-mallophora-atra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)