User Tools

Site Tools


10851-mallophora-barbipes-la-gi

Mallophora barbipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. barbipes
Danh pháp hai phần
Mallophora barbipes
(Wiedemann, 1819)

Mallophora barbipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora barbipes được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora barbipes tại Wikispecies
10851-mallophora-barbipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)