User Tools

Site Tools


10852-mallophora-bellengeri-la-gi

Mallophora bellengeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. bellengeri
Danh pháp hai phần
Mallophora bellengeri
Farr, 1965

Mallophora bellengeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora bellengeri được Farr miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora bellengeri tại Wikispecies
10852-mallophora-bellengeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)