User Tools

Site Tools


10853-mallophora-bigoti-la-gi

Mallophora bigoti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. bigoti
Danh pháp hai phần
Mallophora bigoti
Lynch & Arribálzaga, 1883

Mallophora bigoti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora bigoti được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora bigoti tại Wikispecies
10853-mallophora-bigoti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)