User Tools

Site Tools


10854-mallophora-bomboides-la-gi

Mallophora bomboides
Florida Bee Killer (Mallophora bomboides) (7343371940).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. bomboides
Danh pháp hai phần
Mallophora bomboides
(Wiedemann, 1821)

Mallophora bomboides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora bomboides được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora bomboides tại Wikispecies
10854-mallophora-bomboides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)