User Tools

Site Tools


10855-mallophora-calida-la-gi

Mallophora calida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. calida
Danh pháp hai phần
Mallophora calida
Fabricius, 1787

Mallophora calida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora calida được Fabricius miêu tả năm 1787.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora calida tại Wikispecies
10855-mallophora-calida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)