User Tools

Site Tools


10856-mallophora-cubana-la-gi

Mallophora cubana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. cubana
Danh pháp hai phần
Mallophora cubana
Artigas & Papavero, 1997

Mallophora cubana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora cubana được Artigas & Papavero miêu tả năm 1997.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora cubana tại Wikispecies
10856-mallophora-cubana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)