User Tools

Site Tools


10857-mallophora-fautrix-la-gi

Mallophora fautrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. fautrix
Danh pháp hai phần
Mallophora fautrix
Osten-Sacken, 1887

Mallophora fautrix là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora fautrix được Osten-Sacken miêu tả năm 1887.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora fautrix tại Wikispecies
10857-mallophora-fautrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)