User Tools

Site Tools


10858-mallophora-fritzi-la-gi

Mallophora fritzi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. fritzi
Danh pháp hai phần
Mallophora fritzi
Artigas & Angulo, 1980

Mallophora fritzi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora fritzi được Artigas & Angulo miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora fritzi tại Wikispecies
10858-mallophora-fritzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)