User Tools

Site Tools


10859-mallophora-fulviventris-la-gi

Mallophora fulviventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. fulviventris
Danh pháp hai phần
Mallophora fulviventris
Macquart, 1850

Mallophora fulviventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora fulviventris được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora fulviventris tại Wikispecies
10859-mallophora-fulviventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)