User Tools

Site Tools


10860-mallophora-infernalis-la-gi

Mallophora infernalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. infernalis
Danh pháp hai phần
Mallophora infernalis
(Wiedemann, 1821)

Mallophora infernalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora infernalis được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora infernalis tại Wikispecies
10860-mallophora-infernalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)