User Tools

Site Tools


10861-mallophora-leschenaultii-la-gi

Mallophora leschenaultii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. leschenaultii
Danh pháp hai phần
Mallophora leschenaultii
Macquart, 1838

Mallophora leschenaultii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora leschenaultii được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora leschenaultii tại Wikispecies
10861-mallophora-leschenaultii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)