User Tools

Site Tools


10862-mallophora-leucotrichia-la-gi

Mallophora leucotrichia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. leucotrichia
Danh pháp hai phần
Mallophora leucotrichia
Carrera & Andretta, 1953

Mallophora leucotrichia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora leucotrichia được Carrera & Andretta miêu tả năm 1953.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora leucotrichia tại Wikispecies
10862-mallophora-leucotrichia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)