User Tools

Site Tools


10863-mallophora-macquartii-la-gi

Mallophora macquartii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. macquartii
Danh pháp hai phần
Mallophora macquartii
Rondani, 1851

Mallophora macquartii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora macquartii được Rondani miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora macquartii tại Wikispecies
10863-mallophora-macquartii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)