User Tools

Site Tools


10864-mallophora-media-la-gi

Mallophora media
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. media
Danh pháp hai phần
Mallophora media
Clements, 1969

Mallophora media là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora media được Clements miêu tả năm 1969. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora media tại Wikispecies
10864-mallophora-media-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)