User Tools

Site Tools


10865-mallophora-minos-la-gi

Mallophora minos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. minos
Danh pháp hai phần
Mallophora minos
(Wiedemann, 1824)

Mallophora minos là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora minos được Wiedemann miêu tả năm 1824.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora minos tại Wikispecies
10865-mallophora-minos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)