User Tools

Site Tools


10866-mallophora-nigrifemorata-la-gi

Mallophora nigrifemorata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. nigrifemorata
Danh pháp hai phần
Mallophora nigrifemorata
Macquart, 1838

Mallophora nigrifemorata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora nigrifemorata được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora nigrifemorata tại Wikispecies
10866-mallophora-nigrifemorata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)