User Tools

Site Tools


10867-mallophora-nigritarsis-la-gi

Mallophora nigritarsis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. nigritarsis
Danh pháp hai phần
Mallophora nigritarsis
Fabricius, 1805

Mallophora nigritarsis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora nigritarsis được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora nigritarsis tại Wikispecies
10867-mallophora-nigritarsis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)