User Tools

Site Tools


10868-mallophora-orcina-la-gi

Mallophora orcina
Southern Bee Killer (Mallophora orcina) (8233621411).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. orcina
Danh pháp hai phần
Mallophora orcina
(Wiedemann, 1828)

Mallophora orcina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora orcina được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora orcina tại Wikispecies
10868-mallophora-orcina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)