User Tools

Site Tools


10869-mallophora-pica-la-gi

Mallophora pica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. pica
Danh pháp hai phần
Mallophora pica
Macquart, 1850

Mallophora pica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora pica được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora pica tại Wikispecies
10869-mallophora-pica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)