User Tools

Site Tools


10870-mallophora-pluto-la-gi

Mallophora pluto
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. pluto
Danh pháp hai phần
Mallophora pluto
(Wiedemann, 1828)

Mallophora pluto là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora pluto được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora pluto tại Wikispecies
10870-mallophora-pluto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)