User Tools

Site Tools


10872-mallophora-ruficauda-la-gi

Mallophora ruficauda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. ruficauda
Danh pháp hai phần
Mallophora ruficauda
(Wiedemann, 1828)

Mallophora ruficauda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora ruficauda được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora ruficauda tại Wikispecies
10872-mallophora-ruficauda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)