User Tools

Site Tools


10875-mallophora-sylveirii-la-gi

Mallophora sylveirii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. sylveirii
Danh pháp hai phần
Mallophora sylveirii
Macquart, 1838

Mallophora sylveirii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora sylveirii được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora sylveirii tại Wikispecies
10875-mallophora-sylveirii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)