User Tools

Site Tools


10877-mallophora-zita-la-gi

Mallophora zita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mallophora
Loài (species) M. zita
Danh pháp hai phần
Mallophora zita
Curran, 1941

Mallophora zita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mallophora zita được Curran miêu tả năm 1941.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mallophora zita tại Wikispecies
10877-mallophora-zita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)