User Tools

Site Tools


10908-manaquiri-la-gi

Manaquiri là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 3975,76 km², dân số năm 2007 là 19956 người, mật độ 5,02 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10908-manaquiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)