User Tools

Site Tools


10914-mandagua-u-la-gi

Mandaguaçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 294,01 km², dân số năm 2007 là 19058 người, mật độ 62,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10914-mandagua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)