User Tools

Site Tools


10917-mandirituba-la-gi

Mandirituba là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 379,179 km², dân số năm 2007 là 21498 người, mật độ 54,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10917-mandirituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)