User Tools

Site Tools


10926-mangueirinha-la-gi

Mangueirinha là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1073,793 km², dân số năm 2007 là 17562 người, mật độ 16,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10926-mangueirinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)