User Tools

Site Tools


10936-manoel-ribas-la-gi

Manoel Ribas là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 571,338 km², dân số năm 2007 là 13119 người, mật độ 24,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10936-manoel-ribas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)