User Tools

Site Tools


10944-mantella-la-gi

Mantella
Golden mantella.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Mantellidae
Chi (genus) Mantella
Boulenger, 1882
Các loài

See table.

Mantella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Mantellidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 16 loài và 63% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Mantella tại Wikimedia Commons

10944-mantella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)