User Tools

Site Tools


10946-mantena-la-gi

Mantena là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 682,827 km², dân số năm 2007 là 26721 người, mật độ 36,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10946-mantena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)