User Tools

Site Tools


10974-marab-la-gi

Marabá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 15092,268 km², dân số năm 2010 là 233462 người, mật độ 13,02 người/km².[1][2]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, Belém
10974-marab-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)