User Tools

Site Tools


10996-maravilhas-la-gi

Maravilhas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 260,44 km², dân số năm 2007 là 6840 người, mật độ 26,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10996-maravilhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)