User Tools

Site Tools


11023-maria-da-f-la-gi

Maria da Fé là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 203,774 km², dân số năm 2007 là 14249 người, mật độ 75,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11023-maria-da-f-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)