User Tools

Site Tools


11051-mariscal-luzuriaga-t-nh-la-gi

Mariscal Luzuriaga
—  Tỉnh  —
Hiệu kỳ của Mariscal Luzuriaga
Hiệu kỳ
250px
Vị trí của Mariscal Luzuriaga trong vùng Ancash
Mariscal Luzuriaga trên bản đồ Thế giới
Mariscal Luzuriaga

Mariscal Luzuriaga

Quốc gia Peru
Vùng Ancash
Tỉnh lỵ Piscobamba
Diện tích
 • Tổng cộng 731 km2 (282 mi2)
Dân số
 • Tổng cộng 23.151

Tỉnh Mariscal Luzuriaga (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Mariscal Luzuriaga) là một tỉnh thuộc vùng Ancash của Peru. Tỉnh Mariscal Luzuriaga có diện tích 731 km², dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 23151 người. Tỉnh lỵ đóng ở Piscobamba[1].

Bản mẫu:Vùng Ancash

11051-mariscal-luzuriaga-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)