User Tools

Site Tools


11089-martinomyia-moloch-la-gi

Martinomyia moloch
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Martinomyia
Loài (species) M. moloch
Danh pháp hai phần
Martinomyia moloch
Hull, 1962

Martinomyia moloch là một loài ruồi trong họ Asilidae. Martinomyia moloch được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Martinomyia moloch tại Wikispecies
11089-martinomyia-moloch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)