User Tools

Site Tools


11090-martinomyia-scalaris-la-gi

Martinomyia scalaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Martinomyia
Loài (species) M. scalaris
Danh pháp hai phần
Martinomyia scalaris
Hermann, 1908

Martinomyia scalaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Martinomyia scalaris được Hermann miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Martinomyia scalaris tại Wikispecies
11090-martinomyia-scalaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)