User Tools

Site Tools


11125-materl-ndia-la-gi

Materlândia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 282,253 km², dân số năm 2007 là 4662 người, mật độ 17,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11125-materl-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)