User Tools

Site Tools


11156-mau-da-serra-la-gi

Mauá da Serra là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 108,324 km², dân số năm 2007 là 8268 người, mật độ 73 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11156-mau-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)