User Tools

Site Tools


11201-megadrillus-brevipennis-la-gi

Megadrillus brevipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Megadrillus
Loài (species) M. brevipennis
Danh pháp hai phần
Megadrillus brevipennis
(Macquart, 1838)

Megadrillus brevipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Megadrillus brevipennis được Macquart miêu tả năm 1839.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Megadrillus brevipennis tại Wikispecies
11201-megadrillus-brevipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)