User Tools

Site Tools


11202-megadrillus-heteronevrus-la-gi

Megadrillus heteronevrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Megadrillus
Loài (species) M. heteronevrus
Danh pháp hai phần
Megadrillus heteronevrus
(Macquart, 1838)

Megadrillus heteronevrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Megadrillus heteronevrus được Macquart miêu tả năm 1839.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Megadrillus heteronevrus tại Wikispecies
11202-megadrillus-heteronevrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)