User Tools

Site Tools


11204-megalometopon-occidentale-la-gi

Megalometopon occidentale
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Megalometopon
Loài (species) M. occidentale
Danh pháp hai phần
Megalometopon occidentale
Philippi, 1865

Megalometopon occidentale là một loài ruồi trong họ Asilidae. Megalometopon occidentale được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Megalometopon occidentale tại Wikispecies
11204-megalometopon-occidentale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)