User Tools

Site Tools


11210-megaphorus-laphroides-la-gi

Megaphorus laphroides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Megaphorus
Loài (species) M. laphroides
Danh pháp hai phần
Megaphorus laphroides
(Wiedemann, 1828)

Megaphorus laphroides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Megaphorus laphroides được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Megaphorus laphroides tại Wikispecies
11210-megaphorus-laphroides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)