User Tools

Site Tools


11212-megaphorus-pallidus-la-gi

Megaphorus pallidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Megaphorus
Loài (species) M. pallidus
Danh pháp hai phần
Megaphorus pallidus
(Johnson, 1958)

Megaphorus pallidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Megaphorus pallidus được Johnson miêu tả năm 1958.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Megaphorus pallidus tại Wikispecies
11212-megaphorus-pallidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)