User Tools

Site Tools


11224-melanophryniscus-la-gi

Melanophryniscus
Melanophryniscus atroluteus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Melanophryniscus
Gallardo, 1961
Các loài

See table.

Melanophryniscus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 20 loài và 35% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11224-melanophryniscus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)