User Tools

Site Tools


11234-melouromyia-natalensis-la-gi

Melouromyia natalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Melouromyia
Loài (species) M. natalensis
Danh pháp hai phần
Melouromyia natalensis
Ricardo, 1919

Melouromyia natalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Melouromyia natalensis được Ricardo miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Melouromyia natalensis tại Wikispecies
11234-melouromyia-natalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)