User Tools

Site Tools


11254-mercuriana-ussuriensis-la-gi

Mercuriana ussuriensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mercuriana
Loài (species) M. ussuriensis
Danh pháp hai phần
Mercuriana ussuriensis
Lehr, 1981

Mercuriana ussuriensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mercuriana ussuriensis được Lehr miêu tả năm 1981.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mercuriana ussuriensis tại Wikispecies
11254-mercuriana-ussuriensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)