User Tools

Site Tools


11256-meristogenys-la-gi

Meristogenys
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Ranidae
Chi (genus) Meristogenys
Yang, 1991
Tính đa dạng
12 species (see text)
Các loài

Xem trong bài.

Meristogenys là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 8 loài và 25% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11256-meristogenys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)