User Tools

Site Tools


11259-merodontina-bellicosa-la-gi

Merodontina bellicosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Merodontina
Loài (species) M. bellicosa
Danh pháp hai phần
Merodontina bellicosa
Scarbrough & Constantino, 2005

Merodontina bellicosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Merodontina bellicosa được Scarbrough & Constantino miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Merodontina bellicosa tại Wikispecies
11259-merodontina-bellicosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)