User Tools

Site Tools


11260-merodontina-thaiensis-la-gi

Merodontina thaiensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Merodontina
Loài (species) M. thaiensis
Danh pháp hai phần
Merodontina thaiensis
Scarbrough & Hill, 2000

Merodontina thaiensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Merodontina thaiensis được Scarbrough & Hill miêu tả năm 2000. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Merodontina thaiensis tại Wikispecies
11260-merodontina-thaiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)